Tillverkning av träinredningar (inkl installation av el, rostfritt, mässing, stål, vvs mm) i enstaka exemplar eller serier

Kompletta inredningar vid om- och nybyggnader, inkl montage om så önskas

Underhåll och reparationer av byggnadssnickerier

Omsättning 2007: 15.3 mkr Antal anställda: 15, varav 12 i produktionen Produktionslokaler: 3000 m2 Startår: 1947

 
Annebergs Snickerifabrik AB