Annebergs Snickerifabrik AB är ett företag med anor. Redan strax efter 2:a världskriget kom verksamheten igång.
Trots all förstörelse ute i Europa började optimismen gro här hemma i Sverige.
Sven Johansson, en ung driftig entreprenör, beslöt att starta eget.
Just på den plats Annebergs Snickerifabrik AB än i dag ligger uppfördes den första byggnaden år 1947.

Det blev snabbt full fart visar det här pressurklippet från tidningen Norra Halland i samband med 10-årsjubileet.
Trettio år senare, 1977, var det dags för Sven Johansson att lämna "stafettpinnen" vidare till Göran Stenfeldt.

År 2008 var det dags för ytterligare ett generationskifte.Görans båda söner Fredrik och Peter har nu tagit över snickerifabriken och driver den idag.

 
Annebergs Snickerifabrik AB